2006-080

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst mellom partene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. august 2006

Forbud nedlagt/sendt:

25. august 2006

Plassoppsigelse antall:

615

Plassfratredelse mottatt:

13. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

19. september kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

138

Mekling berammet:

19. september 2006

Krav om avsluttet mekling:

13. september 2006

Meklingsfrist:

20. september 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. september 2006 kl. 01:30

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Forslaget er godkjent.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:41

Saken ble opprettet: 25.august 2006 kl. 13:53

Gå tilbake til rikssaker