2006-112

År: 2006     Arkivkode: 314

NHO-avtale nr. 442: Tariffavtale Norwegian Air Shuttle (flykabinavtalen)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. oktober 2006

Plassoppsigelse utløp:

1. november 2006

Forbud nedlagt/sendt:

13. oktober 2006

Plassoppsigelse antall:

200

Plassfratredelse mottatt:

27. oktober 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. november kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

184 medlemmer ved selskapets baser i Oslo(Gardermoen) og Bergen (Flesland)

Mekling berammet:

31. oktober og 1. november

Krav om avsluttet mekling:

27. oktober 2006

Meklingsfrist:

2. november 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. november 2006 kl. 17:45

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:04

Saken ble opprettet: 13.oktober 2006 kl. 14:33

Gå tilbake til rikssaker