Riksmekleren logo

Meny

2007-005

År: 2007     Arkivkode: 348

Tariffoppgjøret pr. 1. mai 2007-Oslo kommunes tariffområde

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2007

Forbud nedlagt/sendt:

02.05.07

Plassoppsigelse antall:

ca. 1.600

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2007 kl. 06.00.

Plassfratredelse antall:

4 medl. i Byrådsavd. og 9 medl. i Bystyrets sekretariat, tils.13 medlemmer. Pr. 29.05 47 medl. i Byrådsavd.

Mekling berammet:

21.05.07

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2007

Meklingsfrist:

23. mai 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2007 kl. 01:30

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:19

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker