Riksmekleren logo

Meny

2007-008

År: 2007     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2007 - kabinansatte i TUIfly Nordic AB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2007

Plassoppsigelse utløp:

14. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

25. mai 2007

Plassoppsigelse antall:

37

Plassfratredelse mottatt:

8. juni 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

Onsdag 13. juni 2007 kl 2400.

Plassfratredelse antall:

36

Mekling berammet:

13. juni 2007

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2007

Meklingsfrist:

14. juni 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

14. juni 2007 kl. 03:10

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning i overensstemmelse med vedlegg til møteboken.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:23

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker