Riksmekleren logo

Meny

2007-010

År: 2007     Arkivkode: 314

Kollektivavtalen for flygere i Widerøe

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/Widerøes Flyvelselskap ASA

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. juli 2007

Forbud nedlagt/sendt:

17. juli 2007

Plassoppsigelse antall:

355

Plassfratredelse mottatt:

13. august 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

17. august 2007 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

355

Mekling berammet:

15. august 2007

Krav om avsluttet mekling:

8. august 2007

Meklingsfrist:

17. august 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

17. august 2007 kl. 06:30

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:25

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker