2008-018

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2008

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

518 medlemmer

Mekling berammet:

5.mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2008 kl. 22:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Unio forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

25. mai 2008

Streik opptrapping:

Fra 30.5: 244 medl.. Fra 3.6.: 284 medl. Fra 5.6 427 medl.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008

Mekling avsluttet:

5. juni 2008 kl. 14:30

Resultat fra konflikten
Fremlagt forslag, akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni. Vedtatt av arbeidsgiver.

Konflikt avsluttet:

5. juni 2008

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:26

Saken ble opprettet: 5.mai 2008 kl. 14:19

Gå tilbake til rikssaker