2008-020

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 1,teater og orkestre

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Musikernes Fellesforbund og NTL

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/teatre og orkestre

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai, sendt 13. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

670

Plassfratredelse mottatt:

22. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

29. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse,opptrapping 2. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

29.5: 11 medl.ved Den norske Opera og Ballett. 2.6: 75 medl. i Stavanger Symfoniorkester

Mekling berammet:

27. mai og 28. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

22. mai 2008

Meklingsfrist:

29. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. mai 2008 kl. 14:30

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:27

Saken ble opprettet: 14.mai 2008 kl. 10:55

Gå tilbake til rikssaker