2008-034

År: 2008     Arkivkode: 315

Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 -30.04.2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. juni 2008

Forbud nedlagt/sendt:

12. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 423

Plassfratredelse mottatt:

25. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 30. juni 2008e

Plassfratredelse antall:

5 medl. ved Breivika Barnehage

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2008

Meklingsfrist:

29. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2008 kl. 01:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:35

Saken ble opprettet: 12.juni 2008 kl. 10:06

Gå tilbake til rikssaker