2008-037

År: 2008     Arkivkode: 315

Tariffrevisjon Fiskebåt 2008

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fiskebåtredernes Forbund/Norsk Trålforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2008

Forbud nedlagt/sendt:

14. september 2008

Plassoppsigelse antall:

175

Plassfratredelse mottatt:

16. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

21. oktober 2008

Plassfratredelse antall:

175 medl.

Mekling berammet:

20. oktober 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. oktober 2008

Meklingsfrist:

21. oktober 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. oktober 2008 kl. 01:30

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

21. oktober 2008

Mekling gjenopptatt:

27. oktober 2008

Mekling avsluttet:

28. oktober 2008 kl. 00:15

Resultat fra konflikten
Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Beggeparter meddelte at de aksepterte forslaget.

Konflikt avsluttet:

28. oktober 2008

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:37

Saken ble opprettet: 17.september 2008 kl. 12:42

Gå tilbake til rikssaker