2008-043

År: 2008     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomsten mellom partene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens landsforening/Acergy Norway AS

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. november 2008

Forbud nedlagt/sendt:

25. november 2008

Plassoppsigelse antall:

42 medl. på Far Saga, 26: Acergy Viking, 20:.Scandi Acergy, 11:Petrell, 16: Normand Mermaid, 9 landansatte, tils: 124 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

12. desember 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

Torsdag 18. desember 2008 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

124

Mekling berammet:

17. og 18. desember 2008

Krav om avsluttet mekling:

12. desember 2008

Meklingsfrist:

19. desember 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

19. desember 2008 kl. 06:20

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:41

Saken ble opprettet: 25.november 2008 kl. 14:34

Gå tilbake til rikssaker