2010-001

År: 2010     Arkivkode: 314

Opprettelse av tariffavtale og hovedavtale for NSFs medlemmer i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. januar 2010

Forbud nedlagt/sendt:

8. januar 2010

Plassoppsigelse antall:

48. Fra 27. januar 2010 ytterligere 50

Plassfratredelse mottatt:

21. januar 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Tirsdag 26. januar 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

48 fra 26. januar 2010. 50 fra 28. januar 2010.

Mekling berammet:

18. og 25. januar 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. januar 2010

Meklingsfrist:

26. januar 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. januar 2010 kl. 20:15

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

26. januar 2010

Streik opptrapping:

50 fra 28. januar. 46 fra 13. februar.

Lønnsnemnd foreslått:

5. februar 2010 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

5. februar 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:05

Saken ble opprettet: 19.januar 2010 kl. 11:04

Gå tilbake til rikssaker