2010-015

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 5, Nettbusskonsernet og Borgbuss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse utløp:

14. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2010

Plassoppsigelse antall:

2400. Plassoppsigelsen omfatter også 24 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

9. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

15. april 2010, ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

356.

Mekling berammet:

6. 13. og 14. april 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. april 2010

Meklingsfrist:

15. april 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. april 2010 kl. 12:00

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:24

Saken ble opprettet: 26.mars 2010 kl. 17:16

Gå tilbake til rikssaker