2010-017

År: 2010     Arkivkode: 315

Reiselivsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

16. april 2010

Plassoppsigelse antall:

439

Plassfratredelse mottatt:

30. april 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

6. mai 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

372

Mekling berammet:

6. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

30. april 2010

Meklingsfrist:

7. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. mai 2010 kl. 02:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:25

Saken ble opprettet: 21.april 2010 kl. 12:53

Gå tilbake til rikssaker