2010-019

År: 2010     Arkivkode: 311

Standardoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

22. april 2010

Plassoppsigelse antall:

3134. Fra 3. mai 2010 omfatter plassoppsigelsen også 501 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

3. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Mandag 10. mai 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

826 medlemmer. 12 medlemmer fra 11. mai 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Mekling berammet:

6. og 7. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

3. mai 2010

Meklingsfrist:

8. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. mai 2010 kl. 08:45

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 23.april 2010 kl. 09:39

Gå tilbake til rikssaker