2010-021

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomstene for skip og ferger i innenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Rederienes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

23. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 1800

Plassfratredelse mottatt:

4. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Søndag 9. mai kl 00.00.

Plassfratredelse antall:

ca 200.

Mekling berammet:

8. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

4. mai 2010

Meklingsfrist:

9. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. mai 2010 kl. 03:40

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:28

Saken ble opprettet: 23.april 2010 kl. 12:29

Gå tilbake til rikssaker