2010-022

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Elektrokjemisk industri 101

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

25. april 2010

Plassoppsigelse antall:

8228. Plassoppsigelsen omfatter også 78 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

7. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

12. mai 2010 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

3158. Plassfratredelsen omfatter også 8 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

10. og 11. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

7. mai 2010

Meklingsfrist:

12. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. mai 2010 kl. 00:15

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:28

Saken ble opprettet: 26.april 2010 kl. 15:09

Gå tilbake til rikssaker