2010-023

År: 2010     Arkivkode: 311

Vekteroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

25. april 2010

Plassoppsigelse antall:

3988. Plassoppsigelsen omfatter også 62 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Plassoppsigelse fra 21. juni: 114 nye medlemmer. Plassoppsigelse mottatt 16. juni: 120 nye medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

12. juni 2010 kl. 06.00.

Plassfratredelse antall:

1003. Fra 15. juni kl 06.00: 1464 medlemmer.

Mekling berammet:

9. og 10. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2010

Meklingsfrist:

11. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. juni 2010 kl. 03:45

Resultat
Meklingsmannen framla skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

12. juni 2010

Streik opptrapping:

Fra 21. juni kl. 06.00: 810 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

19. juni 2010

Mekling avsluttet:

20. juni 2010 kl. 24:00

Resultat fra konflikten
Riksmeklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at de sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til fredag 20. august 2010 kl 12.00.

Konflikt avsluttet:

19. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:32

Saken ble opprettet: 26.april 2010 kl. 15:17

Gå tilbake til rikssaker