2010-025

År: 2010     Arkivkode: 314

Overenskomstene for aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2010

Plassoppsigelse antall:

ca 4000. Plassoppsigelse mottatt 19. mai 2010 for 35 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

14. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

21. mai 2010 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

1709

Mekling berammet:

20. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

14. mai 2010

Meklingsfrist:

21. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. mai 2010 kl. 02:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag som begge parter aksepterte.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:34

Saken ble opprettet: 28.april 2010 kl. 15:31

Gå tilbake til rikssaker