2010-043

År: 2010     Arkivkode: 315

Overenskomst for de ansatte i Utdanningsforbundets sekretariat.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

28

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

2. juni 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

5.

Mekling berammet:

1. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

26. mai 2010

Meklingsfrist:

2. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juni 2010 kl. 22:45

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 5.mai 2010 kl. 13:34

Gå tilbake til rikssaker