2010-044

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomsten for egg- og fjærfekjøttindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Bio

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

6. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

863

Plassfratredelse mottatt:

25. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

01. juni 2010, kl 24.00

Plassfratredelse antall:

433.

Mekling berammet:

31. mai og 1. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. mai 2010

Meklingsfrist:

2. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juni 2010 kl. 16:30

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklingsmannens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:04

Saken ble opprettet: 6.mai 2010 kl. 15:16

Gå tilbake til rikssaker