2010-045

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomsten for avis og avistrykkerier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

6. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

1716

Plassfratredelse mottatt:

28. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

2 juni 2010, kl 24.00

Plassfratredelse antall:

1716.

Mekling berammet:

1. og 2. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

28. mai 2010

Meklingsfrist:

3. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. juni 2010 kl. 05:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget.

Godkjent.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:04

Saken ble opprettet: 6.mai 2010 kl. 15:20

Gå tilbake til rikssaker