2010-046

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Reidun Wallevik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

7. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

36.347

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2010 kl 06.00.

Plassfratredelse antall:

946

Mekling berammet:

19. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2010

Meklingsfrist:

27. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. mai 2010 kl. 15:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2010

Streik opptrapping:

Fra 2. juni 2010: 1.174 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

1. juni 2010

Mekling avsluttet:

1. juni 2010 kl. 04:10

Resultat fra konflikten
Det kom til enighet mellom partene, jf. vedlegg til Riksmeklingsmannens møtebok.

Konflikt avsluttet:

1. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:06

Saken ble opprettet: 7.mai 2010 kl. 10:01

Gå tilbake til rikssaker