2010-048

År: 2010     Arkivkode: 311

Forpleiningsavtalen, avtale nr. 123

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

65

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

16. juni 2010 kl 24.00.

Plassfratredelse antall:

65 medlemmer

Mekling berammet:

14., 15., 16. og 17. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2010

Meklingsfrist:

17. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

17. juni 2010 kl. 06:15

Resultat
Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:09

Saken ble opprettet: 12.mai 2010 kl. 12:32

Gå tilbake til rikssaker