2010-053

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 1 Orkestre og teater

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Plassoppsigelse utløp:

6. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

723

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

7. juni 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

20 medlemmer. Fra 8. juni: 11 medlemmer. Trukket plassfratredelse for 13 medlemmer 3. juni 2010. Fra 10 juni: 6 medlemmer.

Mekling berammet:

6. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2010

Meklingsfrist:

7. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2010 kl. 00:40

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

7. juni 2010

Mekling gjenopptatt:

13. juni 2010

Mekling avsluttet:

14. juni 2010 kl. 03:30

Resultat fra konflikten
Riksmeklingsmannen la fram forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstakerne anbefalte. Svarfrist 1. september 2010. Vedtatt.

Konflikt avsluttet:

14. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:12

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:05

Gå tilbake til rikssaker