2010-055

År: 2010     Arkivkode: 311

Overenskomst 189 Pakkerioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

338

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

338 medlemmer

Mekling berammet:

6. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2010

Meklingsfrist:

7. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2010 kl. 03:00

Resultat
Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter. Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:13

Saken ble opprettet: 14.mai 2010 kl. 14:15

Gå tilbake til rikssaker