2010-057

År: 2010     Arkivkode: 311

Oljeserviceavtalen, avtale nr 357

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2010

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2010

Plassoppsigelse antall:

400

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

24. juni 2010 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

399.

Mekling berammet:

23. og 24. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2010

Meklingsfrist:

25. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. juni 2010 kl. 15:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:13

Saken ble opprettet: 28.mai 2010 kl. 11:12

Gå tilbake til rikssaker