2010-060

År: 2010     Arkivkode: 312

Glassoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Glass og Fasadeforeningen

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

4. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

505 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 49 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

14. juni 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

18. juni 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

505 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 49 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

17. og 18. juni 2010

Krav om avsluttet mekling:

14. juni 2010

Meklingsfrist:

19. juni 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

19. juni 2010 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:15

Saken ble opprettet: 7.juni 2010 kl. 13:38

Gå tilbake til rikssaker