2010-072

År: 2010     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9 øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

17. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

361

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

21. august 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

377 medlemmer

Mekling berammet:

19. og 20. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2010

Meklingsfrist:

21. august 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. august 2010 kl. 13:15

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:23

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 14:52

Gå tilbake til rikssaker