2010-073

År: 2010     Arkivkode: 315

Overenskomst mellom Vetco Gray Scandinavia AS og SAFE

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Vetco Gray Scandinavia AS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Forbud nedlagt/sendt:

17. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

180 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

25. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

31. august 2010 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

160 medlemmer

Mekling berammet:

31. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

25. august 2010

Meklingsfrist:

1. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. september 2010 kl. 02:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:24

Saken ble opprettet: 17.juni 2010 kl. 14:56

Gå tilbake til rikssaker