2010-075

År: 2010     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Parat, Norsk Radiografforbund, Finansforbundet og Norges Banks Funksjonærforbund.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. juni 2010

Forbud nedlagt/sendt:

25. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

750 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Lørdag 21. august 2010 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

235 medlemmer

Mekling berammet:

19. og 20. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2010

Meklingsfrist:

21. august 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. august 2010 kl. 05:30

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:25

Saken ble opprettet: 28.juni 2010 kl. 19:44

Gå tilbake til rikssaker