2010-083

År: 2010     Arkivkode: 316

Direkteoverenskomst mellom Parat og LSG Sky Chefs

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
LSG Sky Chefs Norge AS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juli 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Forbud nedlagt/sendt:

7. juli 2010

Plassoppsigelse antall:

36 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

13. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

30. august 2010, kl 24.00

Plassfratredelse antall:

34 medlemmer

Mekling berammet:

30. august 2010

Krav om avsluttet mekling:

13. august 2010

Meklingsfrist:

31. august 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

31. august 2010 kl. 01:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag som arbeidsgiver anbefalte og arbeidstaker sender ut til uravstemning uten anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:30

Saken ble opprettet: 9.juli 2010 kl. 10:14

Gå tilbake til rikssaker