2010-084

År: 2010     Arkivkode: 312

Fritids- og opplevelsesavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. juli 2010

Forbud nedlagt/sendt:

11. juli 2010

Plassoppsigelse antall:

65 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

16. september 2010 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

59 medlemmer

Mekling berammet:

14. september 2010

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2010

Meklingsfrist:

15. september 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

14. september 2010 kl. 19:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Vedlegget baseres på forhandlingsprotokoll datert 9. juni 2010 og de korrigeringer som er datert 14. september 2010. Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravsteming med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:31

Saken ble opprettet: 12.juli 2010 kl. 13:13

Gå tilbake til rikssaker