2010-090

År: 2010     Arkivkode: 311

NHO Pleie og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. september 2010

Plassoppsigelse utløp:

30. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

3. september 2010

Plassoppsigelse antall:

850

Plassfratredelse mottatt:

22. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

27. oktober 2010 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

86 medlemmer.

Mekling berammet:

25. og 26. oktober 2010

Krav om avsluttet mekling:

22. oktober 2010

Meklingsfrist:

27. oktober 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. oktober 2010 kl. 01:30

Resultat
Riksmeklingsmannen la frem forslag som begge parter sender til uravstemming med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:34

Saken ble opprettet: 7.september 2010 kl. 13:12

Gå tilbake til rikssaker