2010-094

År: 2010     Arkivkode: 311

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. september 2010

Forbud nedlagt/sendt:

26. september 2010

Plassoppsigelse antall:

243

Plassfratredelse mottatt:

22. oktober 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

29. oktober 2010 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

231 medlemmer

Mekling berammet:

28. oktober 2010

Krav om avsluttet mekling:

22. oktober 2010

Meklingsfrist:

29. oktober 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. oktober 2010 kl. 23:40

Resultat
Partene nådde frem til en forhandlingsløsning, i samsvar med vedlagt protokoll. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemming med anbefaling. Arbeidsgiver aksepterte forhandlingsløsningen.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:37

Saken ble opprettet: 28.september 2010 kl. 09:56

Gå tilbake til rikssaker