2010-095

År: 2010     Arkivkode: 312

LNS Spitsbergen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Maskinentreprenørenes Forbund

Mekler:

Dag Nafstad (28. og 29. oktober 2010)/ Kari Gjesteby (10. og 11. januar 2011)

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. september 2010

Forbud nedlagt/sendt:

26. september 2010

Plassoppsigelse antall:

72 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Ny plassoppsigelse 3. desember 2010 omfatter 69 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter

Plassfratredelse mottatt:

5. januar 2011

Plassfratredelse iverksettelse:

11. januar 2011 kl 24.00, dog slik at skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl 24.00 den 11. januar skal avsluttes senest kl 06.00 den 12. januar 2011.

Plassfratredelse antall:

63 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 5 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

28. og 29. oktober 2010. Ny mekling 10. og 11. januar 2011

Krav om avsluttet mekling:

5. januar 2011

Meklingsfrist:

12. januar 2011 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. januar 2011 kl. 18:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling. Nedstemt ved uravstemming. Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:38

Saken ble opprettet: 28.september 2010 kl. 14:18

Gå tilbake til rikssaker