2010-096

År: 2010     Arkivkode: 312

Landsoverenskomsten mellom HK og AAF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Kari Gjesteby

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. oktober 2010

Forbud nedlagt/sendt:

3. oktober 2010

Plassoppsigelse antall:

1083 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

3. november 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

9. november 2010 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

982 medlemmer

Mekling berammet:

8. november 2010

Krav om avsluttet mekling:

3. november 2010

Meklingsfrist:

9. november 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. november 2010 kl. 02:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag til skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver skal styrebehandle forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:38

Saken ble opprettet: 5.oktober 2010 kl. 08:24

Gå tilbake til rikssaker