2012-029

År: 2012     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 5, Nettbuss / Borg Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. mai 2012

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2012

Plassoppsigelse antall:

ca 1020 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

21. mai 2012 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

337 medlemmer. Fra 24. mai: 74 medlemmer.

Mekling berammet:

18., 19. og 20. mai 2012

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2012

Meklingsfrist:

21. mai 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. mai 2012 kl. 03:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 08:43

Saken ble opprettet: 5.mai 2012 kl. 16:02

Gå tilbake til rikssaker