2012-050

År: 2012     Arkivkode: 311

Overenskomst for Parkering

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. mai 2012

Forbud nedlagt/sendt:

18. mai 2012

Plassoppsigelse antall:

105 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

7. juni 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

12. juni 2012 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

59 medlemmer

Mekling berammet:

11. juni 2012

Krav om avsluttet mekling:

7. juni 2012

Meklingsfrist:

12. juni 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. juni 2012 kl. 02:30

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til senest 6. juli 2012.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 09:36

Saken ble opprettet: 18.mai 2012 kl. 17:14

Gå tilbake til rikssaker