2016-114

År: 2016     Arkivkode: 325

Landsforeningen for hjerte og lungesyke.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. desember 2016

Forbud nedlagt/sendt:

23. desember 2016

Plassoppsigelse antall:

ca 270 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

26. januar 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

1. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

25 medlemmer.

Mekling berammet:

31. januar 2017

Krav om avsluttet mekling:

26. januar 2017

Meklingsfrist:

1. februar 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. februar 2017 kl. 04:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 20. desember 2017 kl. 15:06

Saken ble opprettet: 2.januar 2017 kl. 13:20

Gå tilbake til rikssaker