2017-002

År: 2017     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. januar 2017

Forbud nedlagt/sendt:

16. januar 2017

Plassoppsigelse antall:

12 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

26. januar 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

1. februar 2017.

Plassfratredelse antall:

1 medlem.

Mekling berammet:

31. januar 2017

Krav om avsluttet mekling:

26. januar 2017

Meklingsfrist:

1. februar 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. februar 2017 kl. 04:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 11:47

Saken ble opprettet: 16.januar 2017 kl. 15:09

Gå tilbake til rikssaker