2017-004

År: 2017     Arkivkode: 314

Luftfartsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Junit

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. januar 2017

Forbud nedlagt/sendt:

19. januar 2017

Plassoppsigelse antall:

492 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

30. januar 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

4. februar 2017 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

154 medlemmer. Fra 8. februar 2017 kl. 00.00: 76 medlemmer.

Mekling berammet:

4. februar 2017

Krav om avsluttet mekling:

30. januar 2017

Meklingsfrist:

5. februar 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. februar 2017 kl. 04:00

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 11:49

Saken ble opprettet: 20.januar 2017 kl. 11:36

Gå tilbake til rikssaker