2017-011

År: 2017     Arkivkode: 325

Akasia Bernehage AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kine Steinsvik

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mars 2017

Plassoppsigelse antall:

11 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

28. april 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

4. mai 2017 kl. 24.00.

Plassfratredelse antall:

2 medlemmer

Mekling berammet:

3. og 4. mai 2017

Krav om avsluttet mekling:

28. april 2017

Meklingsfrist:

5. mai 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. mai 2017 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

4. mai 2017

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2017

Mekling avsluttet:

6. juni 2017 kl. 06:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene ? med meklerens mellomkomst ? fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstakerne vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 6. juli 2017 kl.12.00.

Konflikt avsluttet:

6. juni 2017

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:17

Saken ble opprettet: 28.april 2017 kl. 13:35

Gå tilbake til rikssaker