2017-014

År: 2017     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Olje og Gass

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2017

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2017

Plassoppsigelse antall:

983 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

6. juni 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

10. juni 2017

Plassfratredelse antall:

ca 150 medlemmer.

Mekling berammet:

9. juni 2017

Krav om avsluttet mekling:

6. juni 2017

Meklingsfrist:

10. juni 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. juni 2017 kl. 02:15

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:24

Saken ble opprettet: 30.mai 2017 kl. 13:47

Gå tilbake til rikssaker