2017-015

År: 2017     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 Øvrige: Broadnet AS, AIM Norway AS og Relacom AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Negotia og Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Richard Saue

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2017

Forbud nedlagt/sendt:

1. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

135 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

9. juni 2017

Plassfratredelse iverksettelse:

15. juni 2017 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

81 medlemmer.

Mekling berammet:

15. juni 2017

Krav om avsluttet mekling:

9. juni 2017

Meklingsfrist:

16. juni 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. juni 2017 kl. 08:30

Resultat
meklerne framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:25

Saken ble opprettet: 2.juni 2017 kl. 10:21

Gå tilbake til rikssaker