2018-007

År: 2018     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2018

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Sjøfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2018

Forbud nedlagt/sendt:

23. april 2018

Plassfratredelse mottatt:

30. april 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra kl. 06.00 eller når skipet kommer i havn.

Plassoppsigelse antall:

Fra 23. april 2018

697 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 8. mai 2018

3 medlemmer

Mekling berammet:

7. mai 2018

Krav om avsluttet mekling:

30. april 2018

Meklingsfrist:

7. mai 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. mai 2018 kl. 23:50

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 8. mai 2018 kl. 00:05

Saken ble opprettet: 23.april 2018 kl. 14:47

Gå tilbake til rikssaker