2018-018

År: 2018     Arkivkode: 314

Flyteknikeroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. juni 2018

Forbud nedlagt/sendt:

11. juni 2018

Plassfratredelse mottatt:

22. juni 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

26. juni 2018 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. juni 2018

ca 430 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 22. juni 2018

3 medlemmer

Mekling berammet:

26. juni 2018

Krav om avsluttet mekling:

22. juni 2018

Meklingsfrist:

26. juni 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. juni 2018 kl. 05:30

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning som begge parter aksepterte.

Sist oppdatert: 27. juni 2018 kl. 05:38

Saken ble opprettet: 14.juni 2018 kl. 08:59

Gå tilbake til rikssaker