2018-041

År: 2018     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Psykologforening og Den norske legeforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. januar 2019

Forbud nedlagt/sendt:

11. januar 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. januar 2019

25 medlemmer

Mekling berammet:

28. og 29. januar 2019

Sist oppdatert: 11. januar 2019 kl. 12:56

Saken ble opprettet: 11.januar 2019 kl. 12:56

Gå tilbake til rikssaker