2019-010

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019

217 medlemmer

Mekling berammet:

2., 13., 22. og 23. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2019 kl. 13:50

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Alle parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 24. mai 2019 kl. 14:20

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:04

Gå tilbake til rikssaker