2019-019

År: 2019     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7 NSB (VY)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

6. juni 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. juni 2019

1304 medlemmer

Mekling berammet:

9. september 2019

Sist oppdatert: 7. juni 2019 kl. 12:25

Saken ble opprettet: 7.juni 2019 kl. 12:25

Gå tilbake til rikssaker