Riksmekleren logo

Meny

2020-003

År: 2020     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for byggfagene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

7. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

7. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

19. august 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

23. august 2020, kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 7. august 2020

14305 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 2763 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 19. august 2020

14225 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 2736 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

22. og 23. august 2020

Krav om avsluttet mekling:

19. august 2020

Meklingsfrist:

23. august 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. august 2020 kl. 15:45

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for en relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 25. september 2020 kl. 12:00.

Godkjent

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 11. september 2019 kl. 09:53

Gå tilbake til rikssaker